Буржлар бўйича мутаносибмисиз?

 • Ҳаёт тарзи
 • 24-09-2016, 10:41
 • 6 300
 • Буржлар бўйича мутаносибмисиз?

  ҚЎЙ+ҚЎЙ — бу иттифоқ худди порох тўлдирилган бочкани эслатади.

  ҚЎЙ+БУЗОҚ — доимий келишмовчиликлар бўлса-да, бироқ ўзаро ижодий ёки иш бўйича дастурлар уларни бирга қолишларига ёрдам беради.

  ҚЎЙ+ЭГИЗАКЛАР — бу никоҳ худди саргузашт романга ўхшайди. Вақт ўтиши билан уларнинг иккалови ҳам ўзаро муносабатлар уйғунлигига эришишади.

  ҚЎЙ+ҚИСҚИЧБАҚА — оғир иттифоқ: илк яхши муносабатлар якунига етиб, улар орасида жанжалли вазиятлар юзага келади.

  ҚЎЙ+АРСЛОН — оғир, лекин ижодий ва ёрқин иттифоқ. Умуман олганда, улар ҳақда: ”Улар узоқ бахтли яшаб, бир кунда вафот этишди”, дейиш мумкин.

  ҚЎЙ+ПАРИЗОД — уларнинг бир-бирига мутлақо ўхшамаслиги тез орада алоқалар узилишига олиб келади.

  ҚЎЙ+ТАРОЗИ — қарама-қаршиликл арнинг кучли ўзаро таъсири, бир-бирини ажойиб тарзда тўлдириш.

  ҚЎЙ+ЧАЁН — уларни ҳиссий муносабатлар боғлаб туради, лекин маиший ҳаётни яхши, деб бўлмайди.

  ҚЎЙ+ЎҚОТАР — агар ушбу бурж вакиллари яхши тарбия топган бўлишса, қизиққонлик ўзаро жанжалга ўтмайди.

  ҚЎЙ+ТОҒ ЭЧКИСИ — ўзаро ёлғизлик.

  ҚЎЙ+ҚОВҒА — мукаммал жуфтлик: табиати жуда жонсарак бўлган Қўйларга ўзгаришларга доим тайёр Қовғалар ёқади.

  ҚЎЙ+БАЛИҚ — ғалати, оғир, лекин кўп учрайдиган никоҳ. У бирон бир ғояда ушлаб турилиши мумкин.

  БУЗОҚ+БУЗОҚ — иккаловиям қайсарларнинг қайсари бўлишса-да, ўзгаришлар бўлишидан қўрқишгани боис ажралишмайди.

  БУЗОҚ+ЭГИЗАКЛАР — оғир, зиддиятларга тўла никоҳ, лекин у кўп учрайди. Улар орасидаги энг оғир муаммо бу, рашкдир.

  БУЗОҚ+ҚИСҚИЧБАҚА — муносабатлардаги мувозанат.

  БУЗОҚ+АРСЛОН — муҳаббат ва туйғулар иттифоқи, лекин у ҳам йиллар ўтиши билан ўз якунига етиши мумкин.

  БУЗОҚ+ПАРИЗОД — бахтли оилавий ҳаёт

  БУЗОҚ+ТАРОЗИ — уларни фақатгина бир хил иш ва жамиятдаги ўринлари бирга ушлаб туриши мумкин, лекин ўзаро гиналари ҳеч қачон якунига етмайди.

  БУЗОҚ+ЧАЁН — улар бир-бирларини тўлдиришади, серҳиссиётлилик юракларини қамраб олади. Лекин бу ҳолат узоққа чўзилмайди. Бу каби никоҳлар кам учрайди.

  БУЗОҚ+ЎҚОТАР — ўзаро мутаносибликка эришишлари қийин. Фақатгина ҳисоб-китобли никоҳ улар орасидаги муносабатни сақлаб қолиши мумкин.

  БУЗОҚ+ТОҒ ЭЧКИСИ — жуда омадли никоҳ: уларни қизиқишлар умумийлиги боғлаб туради.

  БУЗОҚ+ҚОВҒА — бир-бирларига умуман тўғри келишмайди. Никоҳда уларни дам ўзаро илиқлик, дам совуқлик кутади.

  БУЗОҚ+БАЛИҚ — ташқаридан ҳаммаси яхшидек кўринади, лекин серҳиссиёт Балиқни Бузоқнинг қўполлиги хафа қилади.

  ЭГИЗАКЛАР+ЭГИЗАК ЛАР — бу никоҳ ўзаро дўстлик негизига қурилади, лекин у ҳамиша ҳам бахт беравермайди.

  ЭГИЗАКЛАР+ҚИСҚИЧ БАҚА — ўртада ўзаро енгиллик ва муносабатлар эркинлиги бўлсагина, амалга ошадиган никоҳдир.

  ҚИСҚИЧБАҚА+АРСЛО Н — дўстлик ҳисси никоҳ билан мустаҳкамланади.

  ҚИСҚИЧБАҚА+ПАРИЗ ОД — фақатгина улар орасида умумий қизиқишлар ва ён беришлар бўлсагина, бу никоҳ мустаҳкам бўла олади.

  ҚИСҚИЧБАҚА+ТАРОЗ И — ўзаро мутаносиблик ва тартиблилик, умумий иш ва қизиқишлар улар никоҳининг мустаҳкамлигини таъминлайди.

  ҚИСҚИЧБАҚА+ЧАЁН — бу никоҳ жуда кўп учраса-да, лекин уни енгил деб бўлмайди. Унда бош ролни Эгизаклар ўйнашади.

  ЭГИЗАКЛАР+ЎҚОТАР — ҳисоб-китобли никоҳ: у якунига етмаслиги учун доимий равишда янгиланиш талаб этилади, яъни саёҳатга, меҳмонга бориш.

  ЭГИЗАКЛАР+ТОҒ ЭЧКИСИ — бу оила охир-оқибат таназзулга юз тутади.

  ЭГИЗАКЛАР+ҚОВҒА — гарчи улар орасида жанжаллар ва келишмовчиликлар кўп бўлиб турса-да, умуман олганда, омадли никоҳ.

  ЭГИЗАКЛАР-БАЛИҚ — бу никоҳ узоққа чўзилмайди, чунки Балиқлар ўзгарувчанликни ҳазм қила олишмайди.

  ҚИСҚИЧБАҚА+ҚИСҚИ ЧБАҚА — бу никоҳ худди жўшиб оқаётган сойга монанддир — ҳиссиётлар жумбуши, кўз ёши, жанжаллар, кечириш.

  ҚИСҚИЧБАҚА+АРСЛО Н — бу сирли, муҳаббатга тўла ва қизиқарли иттифоқдир, лекин у никоҳ учун эмас.

  ҚИСҚИЧБАҚА+ПАРИЗ ОД — бир текис кечадиган яхши муносабатлар. Паризодлар асабий ва ўзгарувчан Қисқичбақаларнин г қайсарликларини тушуниб кечира олишади. Қисқичбақаларга Паризодларнинг муқимлиги, Паризодларга эса Қисқичбақаларнин г серҳиссиётлилиги ва нозиктаъблиги ёқади.

  ҚИСҚИЧБАҚА+ТАРОЗ И — улар моддий тўкин-сочинлик ва жамиятдаги мавқе бўлсагина, оилани сақлаб қолиш мумкин. Бироқ бу икки жуфтлик орасида кўзга ташланмас масофа мавжуд – мен — бу менман, сен эса — бу сенсан.

  ҚИСҚИЧБАҚА+ЧАЁН — уларни ўзаро қизиқишлар боғлаб туради, лекин бир-бирлари билан умуман бирга яшай олишмайди.

  ҚИСҚИЧБАҚА+ЎҚОТА Р — ёрқин, кўпқиррали, худди сохта бриллиантга монанд ёлғонларга тўла никоҳ, у ҳам жуда кўп учрайди.

  ҚИСҚИЧБАҚА+ТОҒ ЭЧКИСИ — узоқ давом этадиган келишмовчиликлар , ўзаро тортишиш кучи, кейин улар бир-бирларидан безор бўлишади, охир-оқибат бу никоҳ ҳам таназзулга юз тутади.

  ҚИСҚИЧБАҚА+ҚОВҒА — улар бир-бирларига интилишса-да, кўп ўтмай безор бўлиб, икки тарафга қочишга тутинишади.

  ҚИСҚИЧБАҚА+БАЛИҚ — уларнинг ўзаро ҳаёти осон бўлмай, партнёрлардан биридан ўзини қурбон қилишини талаб этади. Шундагина ўзаро бахтга эришиш мумкин.

  АРСЛОН+АРСЛОН — бу никоҳни омадли, дейиш мумкин. Одатда, бу никоҳдан ёрқин ижодкор шахслар туғилишади.

  АРСЛОН+ПАРИЗОД — ўзаро тушунмовчилик ва бегоналик. Фақатгина улар орасида ижодий қизиқиш бўлсагина, учқундан олов чиқиши мумкин.

  АРСЛОН+ТАРОЗИ — мувозанат, мутаносиблик. Тарозилар Арслон учун энг мақбул жуфтлик.

  АРСЛОН+ЧАЁН — телбаларча серҳиссиётлилик, лекин бундай кучли қувват остида яшаш осонмас.

  АРСЛОН+ЎҚОТАР — уларнинг иккалови ҳам саргузаштларни ёқтиришади, биргалашиб амалга ошмайдиганни ҳам ҳаётга тадбиқ эта олишади.

  АРСЛОН+ТОҒ ЭЧКИСИ — оғир никоҳ. Тоғ эчкиси Арслоннинг ваъдаларига алданади. Арслон эса Тоғ эчкисининг тўғрисўзлилигида н чарчайди.

  АРСЛОН+ҚОВҒА — уларни ўзаро тортишиш кучи боғлайди, лекин бу узоққа чўзилмайди. Кейинроқ улар бир-бирларига тамоман қарама-қарши эканликларини тушуниб, ажралишади.

  АРСЛОН+БАЛИҚ — фожиавий муҳаббат, у фақатгина Арслонлар ўзликларига қарши бориб, Балиқ орқасидан ўйламай кетсагина, амалга ошиши мумкин бўлган никоҳдир.

  ПАРИЗОД+ПАРИЗОД — кўпинча у омадли ва бахтли иттифоқдир.

  ПАРИЗОД+ТАРОЗИ — улар бир-бирларида йўқ фазилатларни тўлдиришади ва никоҳ жуда омадли кечади.

  ПАРИЗОД+ЧАЁН — иккала бурждаги кучли сифатлар туфайлигина улар бахтли бўла олишлари мумкин.

  ПАРИЗОД+ЎҚОТАР — уларни ўхшаш қизиқишлар ва хизмат соҳаси боғлаб туради.

  ПАРИЗОД+ТОҒ ЭЧКИСИ — мустаҳкамлик ва босиқлик. Уларнинг иккалови ҳам ҳаётга теран боқишади.

  ПАРИЗОД+ҚОВҒА — Бу никоҳга фақатгина Паризод тоқат қилолмаслиги мумкин.

  ПАРИЗОД+БАЛИҚ — улар дунёни турлича қабул қилишади, шу боис ҳам оилавий ҳаётда қийналишади.

  ТАРОЗИ+ТАРОЗИ — фақатгина бу икки бурж вакили турли турга мансуб бўлишсагина, никоҳ бахтли бўлиши мумкин.

  ТАРОЗИ+ЧАЁН — муносабатлардаги мутаносиблик.

  ТАРОЗИ+ТОҒ ЭЧКИСИ — улар муҳаббатдан ташқари ҳамма борада умумий тил топиша олишади.

  ТАРОЗИ+ҚОВҒА — омадли никоҳ. Улар ўзаро ижодий, яхши ғоялар тузишади.

  ТАРОЗИ+БАЛИҚ — улар барча муносабатларни қатъий бир қолипларга солишади.

  ЧАЁН+ЧАЁН — улар бир-бири билан сиғишмайди, бир-бирисиз зерикишади.

  ЧАЁН+ЎҚОТАР — маслакдош эр-хотин

  ЧАЁН+ТОҒ ЭЧКИСИ — уларнинг муҳаббати одатда, абадий бўлади.

  ЧАЁН+ҚОВҒА — ўзгача, ҳеч кимникига ўхшамайдиган муҳаббат.

  ЧАЁН-БАЛИҚ — улар ҳамма борада бир-бирларига муносиб, лекин Чаёнларнинг феъл-атвори оғир бўлгани учун ҳам Балиқлар кўпинча кетиб қолишади.

  ЎҚОТАР+ЎҚОТАР — обрў учун кураш.

  ЎҚОТАР+ТОҒ ЭЧКИСИ — бу худди ички қонуниятларнинг жамият қоидалари билан уйқаштирилишига ўхшаб кетади.

  ЎҚОТАР+ҚОВҒА — дўстлик, ўзаро ишонч ҳисси, бу никоҳ йиллар ўтгани сайин мустаҳкамланиб бораверади.

  ЎҚОТАР+БАЛИҚ — агар эр-хотин бир-бирларини тушуна олишса, никоҳ мустаҳкам бўлади. Акс ҳолда оилада жанжалли вазиятлар кўп юзага келади.

  ТОҒ ЭЧКИСИ+ТОҒ ЭЧКИСИ — улар қайсарлик борасида бир-бирларидан ўта олишмайди ва оқибатда четдан ўзларига керак юпанч излашади.

  ТОҒ ЭЧКИСИ+ҚОВҒА — улар токи ўзларини ёлғиз ҳис қилишаркан, бир-бирларининг висолига ошиқаверишади.

  ТОҒ ЭЧКИСИ-БАЛИҚ — кучли муҳаббат. Бу икки идеалистга дунёнинг барча гўзалликлари очиқдир.

  ҚОВҒА+ҚОВҒА — оилада ўзаро дўстлик ва тенг ҳуқуқлилик бўлсагина, бу никоҳ узоққа чўзилиши мумкин.

  ҚОВҒА+БАЛИҚ — сирли суратлар реал ҳаётнинг зерикарли суратларига алмашиб қолиши мумкин.

  БАЛИҚ+БАЛИҚ — бу никоҳда ғирромлик қилиш кетмайди.