Daftarga turli belgilarni chizasizmi? Ular sizning xarakteringizdan suylaydi...

Siz har doim uy vazifasi, stol yoki boshqa biron bir narsaning ustiga turli shakllar chizasizmi?...

3-11-2019, 00:16 1 161 Hayot tarzi