100 йил аввалги қарор: «Куёв-навкар 40 кишидан ошмасин. Фақат сурнай мумкин, карнай — йўқ»

 • 17 сентябрь 2019, 10:40
 • 1 586
 • Жамият
 • 100 йил аввалги қарор: «Куёв-навкар 40 кишидан ошмасин. Фақат сурнай мумкин, карнай — йўқ»
  Ўзбекистон парламенти — Олий Мажлис палаталарининг 14 сентябрь куни бўлиб ўтган қўшма йиғилишида мамлакатда тўй-ҳашамлар, оилавий тантаналар, маърака ва маросимлар, марҳумларнинг хотирасига бағишланган тадбирлар ўтказилишини тартибга солиш тизимини такомиллаштириш тўғрисида қарор қабул қилинди.

  Қарор билан 2020 йил 1 январдан кучга кирадиган айрим билан чекловлар назарда тутилган. Хусусан, оилавий тадбиркорлар 23:00 дан кечикиб кетмаслиги керак; Келин-куёвнинг тўйхонага келиши ва кетиши билан боғлиқ оилавий тадбирларда машиналар сони учтадан ошмаслиги керак; «Чорлари», «қуда чақирди», «тоғора юбориш», «келин навкари» каби расм-русумлар тақиқланади.

  Парламент қабул қилган қарор талабларига риоя этилиши устидан ички ишлар органлари назорат ўрнатиши кутилмоқда — талабларни бузган шахслар жавобгарликка тортилади, дейилган. Қизиқ томони, Ўзбекистонда тўй-маросимларни тартибга солиш, айрим қўшимча расм-русумларни чеклаш, тақиқлаш чоралари биринчи марта кўрилаётгани йўқ.

  Бундан 102 йил аввал ўша вақтда жамият ҳаётига етарлича кучли таъсир кўрсата олган «Шўрои Ислом» ижтимоий-сиёсий ташкилоти томонидан ҳам тўй-маросимлардаги бидъатларни йўқотиш, исрофгарчиликларга қарши курашиш бўйича қарорнома қабул қилинган эди.

  Орадан бир асрдан кўпроқ вақт ўтиб нималар ўзгаргани (ва ўзгармагани) ҳақида «Шўрои Ислом»нинг қарорномасини ўқиб, хулоса қилиш мумкин.

  «Шўройи ислом» қарорномаси («Нажот» газетасининг 1917 йил 27 апрель сонида эълон қилинган)

  Муҳтарам мусулмонлар!

  Ҳозирғи қийматчилик ва озиқсизлик шул қадар қўрқинчилуқ даражага бордики, кўп оилалар, фақир ва бечоралар пулга ҳам озуқ тополмасдан, кўчаба-кўча саргардон бўлиб, неча кунларгача оч турмоққа мажбурият кўрурлар. Ҳозирда давом этуб турғон дахшатлиқ уруш, бу йилғи сувсизлиқ ва чогирдка балолари бу ҳолни минбаъд яна қўрқинчлироқ даражаға олиб борадирғонға ўхшаб кўринадур. Туркистон мусулмонларининг съэзди мана шу ҳолни эътиборға олинмак орамизда бўлуб турғон баъзи бидъат ва исрофот ишларини, чунончи, тўй, маърака, гап, базм, ялочи, қозоқлар орасидаги улоқ, пойга ва жаноза бўладурғон исрофотни билкуллия барҳам бермоқға қарор берди.

  «Шўройи исломия»нинг 12 апрелда воқе’ умумий мажлисида Тошканднинг қозилари ва уламолари ҳам бу ишнинг аксарини шариатга хилоф топдилар ва ўз оралариндан бир комиссия сайлаб, тўй ва маъракаларини шул комиссияларға топшурдилар.

  Биринчи. Жаноза куни имом ва уламоларға йиртиш ва чопонлар улашмоқ, қариндош-уруғларға қора кийимликлардек нимарсалар бермоқ, юғучи ва отунларға ижройи хизматларидан зиёда ҳар хил кийимлар бермоқ, отунлар келиб товуш чиқориб ўқимоқ, садр қилмоқ, хотунларға улашиладиғон етти, гул, қовоқ оши, қор ёғди, лайлак келди, қовун-тарвуз, йигирма, қирқ, ҳайит, фотиҳа ва йил ошидек халқа ош бериладурғон исрофдир; қозоқлар орасидаги йил оши, пойгалар ва аҳли касабалар тарафидан арвоҳ, пари исми билан бералидурғон ош ва зиёфатларни йўқ қилинди ва булар бадалиға жаноза куни давлатлик кишилар уламо-имомларға пул бериш, хайрот қилмоқлари ҳам юқорида мазкур маърака кунларида маҳалладан уч-тўрт киши чақириб, хатми Қуръон қилдирмоқлари мумкиндир.

  Иккинчи. Қиз тўйларида совчигарчилик, патир, кичик тўй, қозон қайтариш, катта тўй, базм ва кеча исрофлари ва юз кўрар, ҳайитларда мол ёйиб, келин кўрмоқ, қиз оши бермоқ ва никоҳ кунларида ялочилар ўйнамоқ, ёр-ёр айтмоқ, хотунларнинг ҳар бириға алоҳида нон ва ошлар тортмоқ, «тўққиз-тўққиз», сандуғларда чуриб кетадурғон гулкўрпа, фалак, кўрпалардек фойдасиз моллар, кўчалардин миёнча кўтариб ёки ароба ва туяларга ғалла ва бошқа хил нарсалар ортиб тўй юбормоқ, қозоқлардаги қалин олмоқ ва шунга ўхшаш исрофот ва бидъатлар билкуллия мамнуъдир.
  Бунлар ўрниға келин ва куёв тарафлари кийим ва зарурият уй асбоблари тўғрисинда пул ила битишсунлар, ҳам никоҳ куни куёв ўзи ошналари ва маҳалла кишилари бирлан бекарнай, фақат сурнай билан боруб, никоҳ қилурлар ва келин тараф ўз қариндошлари бирлан келинни олиб борурлар. Фақат куёв ила борадурғон кишиларнинг йигирма- қирқ кишидан ошмаслиги лозимдур. Чорлари ҳам мартаба куни бўлиб, куёв ила бирга борадурғон кишилардин келин ила борадурғон хотунлар ҳам ўн кишидан ортуқ бўлмасун. Чорлари фақат таом емоқ учунгина бўлиб, тугиб олиб кетмоқлари ва яна бешик тўйи, чиллагаризонлар бутунлай йўқолиб бицунлар.

  Учинчи. Ўғил тўйида атрофдаги маҳаллалардан одамлар чақируб, ош бермоқ, улоқ бермоқ, хотун оши бермоқ, хатна қилинадурғон болаларга наша ва ҳам кўчаба-кўча саргардон қилиб, оқча йиғмоқ ва шунларға ўхшағон исрофлар билкуллия мамнуъдир. Фақат давлатлик кишилар уламо ва имомларни чақируб, кичикроқ бир мавлуд мажлиси ясаб ва фақир кишилар маҳалладан уч-тўрт кишинигига чақируб, ўғилларини хатна қилдирурлар.

  «Шўройи исломия» давлатлик кишилардин илтимос қиладурки, мавлуд мажлисини ҳам кўб катта юбормасдан, мумкин қадар қасди риоя қилсалар (тежаб сарф қилсалар) ҳам тўйда… пул ва ғалла сарфи маҳалларидағи оч ва яланғоч, бева-бечораларға, мактаб ва мадраса ва «Жамияти хайрия»ларға берсалар.

  Ушбу тартибға мухолифат қилғон кишиларнинг маърака ва тўйлари тўхтамли ва айбнома (протокол) ёзуб, қозиларға топшурмоқ ва шаҳар бошлуқлариға ҳавола қилинади. Бундай кишиларға иттифоқи муслиминни бу ким омилини ва шаръан ҳаром бўлғон исрофгарчилиғини белги учун муҳтарам қозилар шариатға мувофиқ қаттиғ жазоға мустаҳиқ қиладурлар. Муҳтарам маҳалла имомлари ва маҳалла комитетларидан илтимос қиладурки, ушбу эълонномани халққа тушунтириб, халқни ушбу тартибдан чиқмаслигига тарғиб ва ташвиқ қилсалар эди. Чунки жаноби Ҳақ таъолий исроф қилғувчиларни суймас.

  «Шўройи ислом» раиси муовини: Мунавварқори

  Комиссиялар: Мулло Саид Аҳрорхон маҳзум, Мулло Муродхўжа эшон, Мулло Абдусаъме’ қори.

  Facebook орқали авторизация
  Маълумот

  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  » » 100 йил аввалги қарор: «Куёв-навкар 40 кишидан ошмасин. Фақат сурнай мумкин, карнай — йўқ»