Tanani chiniqtirish uchun 10 daqiqalik yoga

 • 19 dekabr 2016, 19:12
 • 5 749
 • Hayot tarzi
 • Tanani chiniqtirish uchun 10 daqiqalik yoga

  Tanamizni chiniqtirish uchun 10 daqiqa jug‘ullanish etarli.

  1. To‘g‘ri holatda turib, oyoqlarni elka kyengiligida oching. Qo‘llarni birlashtirib, avval o‘ng so‘ng chap tarafga tortiling;

  2. Qo‘llarni orqa tarafga birlashtiring. Oyoqni elka kyengiligiga moslab, asta orqaga egiling;

  3. Oyoqlarni birlashtirib, gavdangizni eging. Qo‘llarni oyoqqa tekkazing;

  4. Tana og‘irligini bir oyoqqa tashlab, ikkinchisini orqaga cho‘zing. Qo‘llaringiz oyoq harakatiga qarama-qarshi bo‘ladi;

  5. O‘ng oyoqda tik turib, chapini yon tarafga cho‘zing. O‘ng qo‘l bilan biror qattiq narsaga suyanib, chap qo‘lni yuqoriga ko‘taring;

  6. Oyoqlarni elka kengligidan kattaroq ochib, o‘ng qo‘lni yuqoriga, chapini esa oyoq uchiga tekkazing. So‘ng ketma-ketlikni alishtirasiz;

  7. Qadam tashlayotgan odam holatiga turib, belga xiyol zo‘riqish bering. Bir qo‘lni yuqoriga, ikkinchisini esa erga tekkazing.

  » » Tanani chiniqtirish uchun 10 daqiqalik yoga