Холлар - инсон характеридаги хусусиятлар ҳақида сўзлайди...

 • 22-01-2018, 09:06
 • 2 636
 • Ҳаёт тарзи
 • Холлар - инсон характеридаги хусусиятлар ҳақида сўзлайди...
  Холлар истарани иссиқ қилиб турадиган, аёл чиройини очадиган воситадир. Қуйида холлар жойлашган ўрнига қараб инсон характеридаги хусусиятлар санаб ўтилган. Сиз ҳам бунинг қанчалик тўғри эканлигини ўзингизда синаб кўринг!

  1. Худди шу ерда бўлган холга “учинчи кўз” сифатида қаралади. Кимнингки икки қоши ўртасида холи бўлса, у ақлли, билимга чанқоқ, дунёқараши кенг инсондир.

  2. Эҳтиросларга берилувчан, рашк қиладиган, таъсирчан одам.

  3. Шоиртабиат, ақлий идрок билан боғлиқ касбларга мойиллиги бор.

  4. Бу ердаги хол ўз соҳибасининг теран муҳаббат эгаси ва вафодор ёр эканидан далолат беради. Шунингдек, у сезгир ва сахийдир.

  5. Беқарор, хаёл ва фикрлари чалкаш, шунинг учун ўзининг қайси темперамент (мижоз)га мансуб эканини билолмай гаранг, ишқий муносабатлари қисқа давом этади.

  6. Сайру саёҳатларга ўч, хаёлот ва ижод кишиси.

  7. Ўринсиз рашк қилаверади, феъл-атворида худбинлик, манманлик, ўзим бўлай деган фикр кучли.

  8. Сезгилари ўта юксак даражада ривожланган. Афсуски, турмуши нуқул ташвишлардан иборат.

  9. Муҳаббат бобида асоссиз низолар келтириб чиқаришга “мойил”лиги бор аёл.

  10. Кучли хотира эгаси, жуда қизиқувчан аёл.

  11. Ишқий муносабатларни ва барча таъқиқларни хуш кўрадиган аёл.

  12. Ҳиссиётларга керагидан ортиқ даражада берилиб кетади.

  13. Тез-тез жанжал кўтаради ва яна тезда ярашиб олади. Бир нимага эришиш истагини маънавиятдан устун қўяди.

  14. Тасаввуф илмларини ўзлаштиришга мойил, илоҳий муҳаббатга талпинадиган, бундай кишиларнинг тақдири бошқаларникидан фарқланади.

  15. Мустақил, ҳузур-ҳаловат ва саёҳатларни севадиган аёллар.

  16. Оналик туйғуси жуда юксак даражада ривожланган, сахий ва ҳалол, софдил аёллар.

  17. Бировларни ортидан эргаштира оладиган, ғайритабиий ҳаракатлари билан атрофидагиларни таажжубга соладиган, низоли воқеаларга қизиқадиган аёл. Ҳаётида ранг-барангликни хуш кўрса-да, лекин оилавий ҳаётга жуда жиддий қарайди.

  18. Сезгирлиги бошқа барча хусусиятларидан устун келган. Хаёлотга берилувчан, топқир ва ўзига хос табиат эгаси.

  19. Рашкчи, ягона ва буюк муҳаббатини топишга интилади.

  20. Мураккаб феъл-атворли, ҳамма муносабатларда турғунликка майл сезадиган аёл.

  21. Таваккал қилишга мойил бўлгани учун ақлий фаолиятда ҳам, бошқа соҳаларда ҳам муносабатлари нуқул чалкашликлардан иборат.

  22. Эҳтиросли ҳиссиётлар эгаси, жозибадор аёллар.

  23. Тиниқ ақл соҳиби, тартибни ва саришталикни ўрнига қўяди. Маънавий юксалиши қанча юқори бўлса, моддиятга, ҳақиқий реал ҳаётга бўлган қизиқиши ундан кам эмас.

  24. Нозик руҳият эгаси, кўпинча ўзини ҳимоясиз ҳис қилади.

  25. Анъанавий, оддий оилавий турмуш кечириш тарафдори. Жамиятга мослашувчан, ёқимтой. Осойишта ҳаёт кечириш учун тиришади ва ҳамма нарсага юқоридан туриб назар ташлайди.

  Манба: mulohaza.uz

  » » Холлар - инсон характеридаги хусусиятлар ҳақида сўзлайди...